Start Billeder
Pictures
Artikler
Articles
Bytte
Swapping
Kontakt
Contact
          
Cover bilede 2 

 

Velkommen til Hepatica.eu

Welcome to Hepatica.eu

Sidst opdateret 24. juni 2023 - Hepatica nobilis egne krydsninger
Last opdated 2023 June 24th -  Hepatica nobilis own crossings


Hepatica japonica 'Koku-tenchi' GP
Hepatica nobilis GP 132N
Hepatica japonica 'Ryokkou' GP
Hepatica japonica 'Guren' GP


På Hepatica.eu kan du se billeder af rigtig mange af de Hepatica som vi dyrker dels i haven og dels i drivhuset. Det være sig de europæiske såvel som de japanske, kinesiske m.v.
Desuden har vi lavet en sider med billeder, som viser vores egne krydsningsresultater.

Under artikler kan du læse om dyrkning, formering, sygdomme og skadedyr, IHS's inddeling i typer, hvordan man får fyldte blomster ved frøformering m.v.

Det er ca. 20 år siden vi fik vores første Hepatica, og i tidens løb har vi fremavlet en del planter fra frø.
Interessen for Hepaticaavl tog dog et gevaldigt hop, da vi fik kontakt til en dygtig japansk Hepaticaavler, som tillige ikke var bange for at lære fra sig.
Nu foretager vi hvert år mange kontrollerede bestøvninger, herunder en del krydsninger, og vi har opnået ret gode resultater, ikke bare inden for de enkeltblomstrende, men også fyldte og halvfyldte former. De sidstnævnte har uden tvivl den største interesse.

 
On Hepatica.eu you can see pictures of many of the Hepatica we grow in the garden and in the greenhouse. It's the European as well as Japanese, Chinese, etc.
Moreover, we have created pages with pictures showing our own cross results.

During articles you can read about cultivation, propagation, pests and diseases, IHS's division into types, how to get full flowers by seed propagation, etc.

It is about 20 years ago we got our first Hepatica, and over the years we have grown a lot of plants from seed.
Our interest in Hepatica breeding however took a huge jump when we got in touch with a very clever Japanese Hepatica breeder, which also was not afraid to teach.

Now we carry out every year many controlled pollinations, including some hybrids, and we have been quite successful, not only in the single-flowered, but also filled and half-filled forms. The latter has undoubtedly our greatest interest.

 

 


 

 

Hepatica japonica 'Kansya' 92
Hepatica nobilis 'Elvira'
Hepatica nobilis 'Oda' GP
Hepatica nobilis 'Borgholm'
Hepatica nobilis 'Aida' GP