Start Billeder Artikler Bytte Kontakt Have og drivhus Frø       

Cover bilede 2 

Inddeling i typer


Type 1 - Hyoujunka - 'Hoshikage'

Type 2 - Otome-zaki ’Yumebotaru’
Hepatica japonica 'Hakusan'
Type 3 - Nidan-zaki -
’Hakusan'

Type 4 - Nichirin-zaki
- ’Tuyunohikari-kei’
Hepatica japonica 'Loouno o onorimasu'

Type 5 - Chyouji-zaki - 'Inori'

Hepatica japonica 'Honoo'
Type 6 - Karako-zaki 'Honoo'
Hepatica japonica 'Akaoni-kei'

Type 7 - Sandan-zaki 'Akaoni-kei'

Hepatica nobilis var. japonica findes i tre former, nemlig form japonica, form variegata og så den interessante, og den hvorom det drejer sig, nemlig form magna.

Form magna gror i det nordvestlige Japan med koncentration i Niigata området og på Sado Island. I dette område har man fundet rigtig mange afvigende former eller mutationer om man vil. Endvidere er denne form den mest hårdføre af de tre, og den har de største blomster og det største antal støvdragere og støvveje.

 

Mutationerne kan ske på flere forskellige måder. F.eks. er den hos de fyldte blomster sket ved at alle støvdragere og støvveje er omdannet til kronblade, hvilket giver en hel steril blomst. Men det kan også ske at kun en del af blomsten er muteret, så f.eks. støvvejene er intakte, eller at der dannes enkelte støvdragere.

Ud fra disse forskellige mutationer har International Hepatica Society (IHS) opdelt blomsterne i 9 grupper.  

 

  1. Hyoujunka
  2. Otome-zaki 
  3. Nidan-zaki
  4. Nichirin-zaki
  5. Chyouji-zaki
  6. Karako-zaki
  7. Sandan-zaki
  8. Senne-zaki
  9. Yousei-zaki

 

Zaki betyder blomst eller blomstrende. Navnene på grupperne 2-9 fortæller således alle noget om blomsten.

 

Gruppe 1:

Hyoujunka er standardblomsten, altså den normalt udviklede blomst med støvfang og støvknapper, som udvikler pollen og sætter frø.

 

Gruppe 2:

Otome-zaki. Otome betyder jomfru, hvilket vil sige en blomst uden de hanlige befrugtningsorganer. Der er altså ingen støvdragere eller støvknapper og dermed ingen pollen. Derimod er de hunlige befrugtningsorganer normalt udviklet, og der dannes frø, vel at mærke hvis den bliver bestøvet med pollen fra f.eks. en Hyoujunka. Der er således ikke sket nogen mutation, det er blot støvdragerne der mangler.

Denne form kendes også inden for den europæiske varietet.

 

Gruppe 3:

Nidan-zaki. Ni er det japanske ord for tallet to, og Nidan betyder to-lags. Det fremgår tydeligt når man ser blomsten hvorfor gruppen har fået dette navn. Der er simpelthen to lag kronblade. Det yderste lag er de normale, mens det inderste er støvdragere der er omdannet til kronblade. Det inderste lag består af fladt liggende lige kronblade, som kan have samme eller forskellig længde.

Det vil altså sige, at også denne gruppe, i lighed med Otome-zaki mangler de hanlige befrugtningsorganer, mens de hunlige er fuldt udviklede.

Nidan-zaki sætter frø, men som hos Otome-zaki må pollen hentes andet sted fra.

 

Grupp 4:

Nichirin-zaki. Nichirin betyder sol, eller en form for dekoration bag Bhuda. Og blomsten minder da også om en sol omgivet af en ring af korte stråler. ”Strålerne” er de muterede støvdragere, som er omdannet til korte nærmest afklippede kronblade. De ligger i en velordnet ring omkring de fuldt udviklede hunlige befrugtningsorganer. Den minder en del om Nidan-zaki, og man kan sige at den er en mellemting mellem Otome-zaki og Nidan-zaki, forstået på den måde, at Nidan har et lag fuldt udvoksede indre kronblade, hos Nichirin er dette lag afkortet og hos Otome mangler det helt.

Den sætter frø, hvis blot man sørger for bestøvning.

 

Gruppe 5:

Chyouji hentyder til de indre kronblades form, som sammenlignes med et hvidløg sammensat af mange små fed. De muterede støvdragere, som er omdannet til indre kronblade er krøllede og omkranser de fuldt udviklede hunlige befrugtningsorganer. Som de foregående kan den udvikle frø.

 

Gruppe 6:

Karako hentyder til en gammel kinesisk frisure. Til forskel fra de foregående er både støvdragere og støvveje omdannet til lige eller krøllede kronblade. Ofte kan man finde støvfang med tilhørende støvveje, og det bør man benytte sig af, da Karako, med sin så godt som fyldte form, kan give gode F1 planter til videre avl.

For nylig har man klassificeret Karako-zaki typen mere udførligt, så man nu taler om ”Karako uden støvfang” og ”Nidan-Karako med støvfang”. Det er vanskeligt at afgøre hvilke planter der tilhører ”Nidan-Karako” fordi tilstedeværelsen af støvfang afhænger af plantens alder.

    

Gruppe 7:

Sandan-zaki. San betyder tre – altså er navnet på denne gruppe ”3-lags blomst”. Både støvdragere og støvveje er omdannet til kronblade. Det yderste lag er de normale kronblade. Det næste lag er de muterede støvdragere, som af og til kan indeholde pollen. I blomstens midte ser man de hunlige befrugtningsorganer der er omdannet til kronblade.

Det, at denne type sommetider producere pollen, gør den anderledes end de andre, idet den åbner mulighed for at krydse to muterede typer som f.eks. Sandan og Karako. Sandan-zaki er da også den, blandt japanske avlere for tiden, mest eftertragtede type. 

 

Gruppe 8:

Senne-zaki. Sen betyder tusind – altså tusindlags blomst. Alle befrugtningsorganer, både de hanlige og de hunlige er omdannet til kronblade, og den er dermed helt steril. Formering skal ske ved deling. Mange af disse former er efterkommere af vildt indsamlede planter fra Niigata området og Sado Island.

Senne-zaki kan opstå fra frø hvis man ellers har det rigtige grundmateriale.

 

Gruppe 9:

Yousei-zaki. Yousei betyder fe eller alf. De hanlige såvel som de hunlige befrugtningsorganer er omdannet til kronblade, og planten er steril. Det er den nyeste introducerede type, og den har træk fra flere af de foranstående. Typen er lidt ustabil, idet den ofte efter deling mister sit fyldte udseende og bliver enkelt blomstrende. Dette kan i øvrigt ske for mange af typerne, men oftest vender de tilbage til det oprindelige udseende når de har sundet sig oven på delingen. Denne adfærd er plantens naturlige reaktion for overlevelse.

Efterhånden er der sket så stor en krydsning mellem grupperne indbyrdes, at det af og til kan være svært at afgøre hvilken gruppe en given plante tilhører.  

  Hepatica japonica 'Ranpumidori'
Type 8 - Senne-zaki - 'Ryokkou'
   

 

Tilbage til hovedsiden